Usnesení č. 2-89/2021 RM schvaluje členství Města Mníšku pod Brdy ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) za roční příspěvek ve výši 10 000 Kč. RM pověřuje starostku účastí na valném shromáždění. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55