Usnesení č. 2-90/2021 RM souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na úpravu prostoru v Domově pro seniory Pod Skalkou na třídu MŠ a pověřuje OSMI jeho realizací. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 90_15.3.2021
Zveřejněno dne: 22.03.21 08:55:11