Usnesení č. 2-91/2021 RM posoudila předložené cenové nabídky společností SESON s.r.o., Jan Soukup – Hasičská technika a zařízení a Požární technika KOMET s. r. o. na opravu a úpravu požárního vozidla T 815 CAS 32 a souhlasí s výběrem společnosti Požární technika KOMET s. r. o. na základě nejnižší cenové nabídky. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59