Usnesení č. 2-93/2021 RM souhlasí s výběrem dodavatele projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce ulice Na Oboře, Mníšek pod Brdy, společností Kontiga s.r.o. Rada města souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a touto společností. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07