Usnesení č. 2-96/2021 RM bere na vědomí umístění kurníku o rozměru 200 x 125 cm, výška 160 cm. Rozměr voliéry je 300 x 400 cm a na to navazující výběh 300 x 500 cm na pozemku města v areálu chovatelů na pozemcích parc. č. 1244 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM proti umístění kurníku nemá námitek. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27