Usnesení č. 2-97/2021 RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt Naše malá komunitní knihovna z Programu 2021 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 97_12.5.2021
Zveřejněno dne: 17.05.21 10:04:06