Usnesení č. 2-99/2021 RM souhlasí s převodem nájmu nebytových prostor v budově č.p. 610 v Městském kulturním středisku za účelem provozování autoškoly předem vybranému zájemci panu P.B., Drevníky 82, IČ 61659479 za roční nájemné 29 416 Kč. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru pronájmu. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25