Usnesení č. 20-101/2021 RM souhlasí s udělením výjimky ze zákazu používání zábavní pyrotechniky stanoveného obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018, a to za účelem ohňostroje konaného u příležitosti Hradozámecké noci dne 31. 7. 2021 v čase 21:00 – 21:10 v parku Státního zámku Mníšek pod Brdy. PRO 3   PROTI 1 (Dalešická) ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 1 (Dalešická) ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 101_14.6.2021
Zveřejněno dne: 16.06.21 09:59:04