Usnesení č. 20-103/2021 RM souhlasí se záměrem stavebních úprav a domovního vybavení komerčního prostoru na novou bytovou jednotku u bytového domu č.p. 569 za podmínky 1.SčV, a.s. – množství pitné vody a množství odpadních vod z celého bytového domu, sjednané s 1.SčV, a.s. ve smlouvě o odběru pitné vody a vypouštění odpadních vod, nesmí být navýšeno. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11