Usnesení č. 20-108/2021 RM souhlasí se stavbou obnovy komunikace dle PD: “II/116, III/11626 a III/11624 Mníšek pod Brdy část 2” za podmínky respektování a dodržení podmínek provozovatelů sítí ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, kterými jsou Eltodo-Citelum, s.r.o. pro veřejné osvětlení a 1.SčV pro vodovodní a kanalizační řady. RM souhlasí se stavbou obnovy komunikace části 2 pod podmínkou zajištění koordinace stavby tak, aby obnovy IS (vodovodu a kanalizace) předcházely opravě krytu vozovky. RM souhlasí se stavbou obnovy komunikace za dodržení podmínky ochrany stromů před poškozením při manipulaci s těžkou technikou, zejména lipové aleje. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29