Usnesení č. 20-109/2021 RM revokuje usnesení RM č. 17-108/2021 tak, že souhlasí se stavbou nového rodinného domu na pozemku parc.č. 31 a 32 v k.ú. Stříbrná Lhota a s jeho připojením na stávající vodovodní řad PE DN 90 a tlakový kanalizační řad PE DN 63 vedený v pozemku parc.č. 34 v k.ú. Stříbrná Lhota. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 10.09.21 10:08:09