Usnesení č. 20-112/2021 RM souhlasí, aby ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, přijala darem 3 ks notebooků v celkové hodnotě 10.890 Kč od společnosti INFOMATIC s.r.o. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 11.10.21 12:36:54