Usnesení č. 20-116/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10.2021 – Rozšíření kamerového systému Města Mníšek pod Brdy – etapa 2 mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností MapleTech s.r.o. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29