Usnesení č. 20-117/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem J.K. bytem …………………. na byt č. 12 o výměře 29,2 m2 v ul. Skalecká v čp. 519, Mníšek pod Brdy od 1.12.2021 na dobu neurčitou. RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58