Usnesení č. 20-119/2021 RM souhlasí s novým podáním žádosti o dotaci na akci: “Retence srážkových vod ZŠ Mníšek pod Brdy” do jiného dotačního titulu – SPŽP a souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 202100012 ze dne 3.2.2020 mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ACCON managers & partners, s.r.o. na zpracování a podání žádosti o dotaci. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16