Usnesení č. 20-124/2022 Rada města schvaluje pořízení bezpečnostní mříže pro oddělení provozu ZŠ a kavárny v budově Pavilonu ZŠ Komenského 420 a pověřuje OSMI poptávkovým řízením. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55