Usnesení č. 20-128/2022 RM souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě mezi smluvními stranami Městem Mníšek pod Brdy a žadatelem Casa D´Angolo s.r.o. zastoupená jednatelem Bc. Pavlem Humlem ze dne 9.8.2021 za předpokladu dodržení a respektování podmínek 1.SčV. RM postupuje návrh Dodatku č. 1 k PS k projednání na ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07