Usnesení č. 20-132/2022 RM vyjadřuje podporu společnosti Sanitary Medical Clinic s.r.o. ve věci navázání smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42