Usnesení č. 20-134/2022 RM souhlasí s rekonstrukcí oplocení z pletiva a výstavbou nové pojezdové brány na pozemku 791 v k.ú. Mníšku pod Brdy u bytového domu č.p. 591, 592 a 593 pod podmínkou dodržení připomínek architekta města. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03