Usnesení č. 20-136/2022 RM schvaluje koncertní smlouvu mezi městem Mníšek pod Brdy a skupinou “Vilém Čok & BYPASS” (IČ: 64906396). PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21