Usnesení č. 20-138/2022 RM souhlasí s návrhem a uzavřením Plánovací smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a žadatelem panem J.M., paní T.M., panem J.S. a paní R.S. za podmínky odsouhlasení předložené PD společností 1.SčV a zajištění souhlasů s napojením řadů na řady ve vlastnictví soukromých vlastníků mimo město. Kapacita jednotlivých přípojek na vodovod a kanalizaci k pozemkům 1713/1, 2 a 3 je stanovena vždy pro 4 osoby s maximální spotřebou pitné vody a maximálním množstvím odpadních vod 144 m3 za rok. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06