Usnesení č. 20/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje ukončení plánovací smlouvy uzavřené dne 17. 7. 2020 mezi Městem Mníšek pod Brdy, společností K 66, s.r.o., IČ: 25641808, manželi M.V. a M.V. a manželi E.M. a H.M. týkající se výstavby veřejné infrastruktury v lokalitě Ve Štítku a Pod Sequensem, včetně ukončení závazku převést dotčené části pozemků parc. č. 1704/8 a 2916/4, k.ú. Mníšek pod Brdy, ze strany manželů V. a dotčené části pozemků parc. č. 2916/1, 1939/5, 2914/4, 2916/6, k. ú. Mníšek pod Brdy, ze strany manželů M. do vlastnictví města, přičemž schválením příslušné dohody o ukončení plánovací smlouvy pověřuje zastupitelstvo radu města. PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELI SE 5 Usnesení bylo přijato.

Hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELI SE 5
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02