Usnesení č. 20/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z MV na podporu mimořádného ohodnocení strážníků obecních a městských policií v souvislosti s Covid 19 – č. rozhodnutí 283/2021 ve výši 40.000 Kč.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56