Usnesení č. 20-69/2020 RM schvaluje znění a uzavření dodatku k Rámcové smlouvě o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství. RM pověřuje starostku podpisem uvedeného dodatku smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a T-Mobile Czech Republic a.s. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Tajemnice, různé

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41