Usnesení č. 20-74/2020 RM bere na vědomí oznámení o plánovaném provedení preventivní povodňové prohlídky Bojovského potoka odborem MÚ Černošice v termínu 26.11.2020. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 74 z 2.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 09.11.20 16:05:31