Usnesení č. 20-78/2020 RM bere na vědomí žádost SK Sportuj pod Brdy z.s. o zařazení mezi spolky podporované městem. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50