Usnesení č. 20-79/2020 RM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí webové správy http://www.mnisek.cz/ a http://www.zpravyzmnisku.cz/ mezi Městem Mníšek pod Brdy a Janem Vrkotou (IČ: 07808836) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 79 z 30.11.2020
Zveřejněno dne: 07.12.20 17:23:29