Usnesení č. 20-86/2021 RM schvaluje podporu iniciativě “Solidární s Běloruskem” a spolupráci se spolkem Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko. V rámci iniciativy bude v předem stanoveném datu, který vyhlásí výše uvedený spolek, vyvěšena běloruská (neoficiální) vlajka na budově městského úřadu. O podpoře této iniciativy bude město informovat na svých informačních kanálech. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 86_8.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:39:55