Usnesení č. 20-89/2021 RM souhlasí se zapůjčením polní kuchyně pro letní tábor skautského střediska SKALKA Mníšek pod Brdy v termínu 12. 7. – 25. 7. 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55