Usnesení č. 20-91/2021 RM souhlasí s kácením stromů na lesním pozemku v majetku města v lokalitě Ve štítku. Dřevo si ponechají hasiči jako kompenzaci za práci. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59