Usnesení č. 20-98/2021 RM souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy na fotoaparát Canon M50 včetně příslušenství mezi J. P. (jako prodávajícím) a Městem Mníšek pod Brdy (jako kupujícím). PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40