Usnesení č. 21-103/2021 RM souhlasí se stavebními úpravami RD č.p. 370 v Mníšku pod Brdy na pozemku parc.č. 505, 506, 507/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínek dle vyjádření 1.SčV, a.s. RM pověřuje starostku podpisem situace stavby. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11