Usnesení č. 21-112/2021 RM souhlasí s prodloužením smlouvy o výpůjčce mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a panem I.J., IČ 18613942, ………………………………………., na pozemek parc.č. 1621 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem provozování občerstvení na Skalce do 28. 2. 2023. RM pověřuje starostku podpisem dodatku ke smlouvě o výpůjčce. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 11.10.21 12:36:54