Usnesení č. 21-116/2021 RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci Obnova komunikace v ulici Lhotecká, Mníšek pod Brdy, z dotačního titulu 117d8220A – Podpora obnovy místních komunikací. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29