Usnesení č. 21-117/2021 RM souhlasí se zadáním zpracování digitálního povodňového plánu pro město Mníšek pod Brdy společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58