Usnesení č. 21-119/2021 Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu v elektronickém nástroji CENT: Rymaně, ulice Slepá – vodovod a kanalizace – projektová dokumentace. Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing. Dagmar Weidenhofferová a Ladislava Soukupová. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16