Usnesení č. 21-134/2022 RM souhlasí s umístěním plechového montovaného zahradního domku a branky na pozemku parc.č. 1766/68 sousedícího s pozemky ve vlastnictví města Mníšku pod Brdy parc.č. 1766/17, 1766/51 v k.ú. MpB. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03