Usnesení č. 21-136/2022 RM schvaluje smlouvu o uměleckém vystoupení mezi městem Mníšek pod Brdy a Guns and Roses Tribute (IČ: 46665170). PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21