Usnesení č. 21-139/2022 RM schvaluje odměnu ředitelce MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499, paní Mgr. Petře Černé za 1. pololetí 2022 ve výši …………. Kč. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39