Usnesení č. 21/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace č. OPZ/4.1./109/0016834 z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Optimalizace řízení kvality a zavádění nástrojů komunikace s veřejností v Mníšku pod Brdy“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19 ve výši 1 150 830 Kč.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:02:27