Usnesení č. 21/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Plánovací smlouvu mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ambeat development a.s., která je nedílnou přílohou tohoto usnesení. PRO 8 PROTI 1 ZDRŽELI SE 4 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 13. Osadní výbor Rymaně Zastupitelstvu města byla předložena žádost občanů z Rymaní o založení osadního výboru pro Rymaně. Žádost byla radou města vzata na vědomí a doporučena ke schválení zastupitelstvem (usnesení RM č. 24-108/2021). Proběhla rozprava. Zastupitel Jirota: položil dotaz na trvalý pobyt členů. Starostka: Přihlášení k trvalému pobytu v dané obci ukládá přímo zákon. Zastupitel Vlastimil Kožíšek: podotknul, že zájemci o členství mohli přijít na zasedání ZM se představit a také o svém záměru předem informovat občany Rymaní, např. na sociálních sítích, nástěnkách apod. Vedoucí OKS Luboš Kožíšek: uvedl, že on sám je dnes na zasedání ZM zástupcem osadního výboru, tuto iniciativu aktivních občanů Rymaní vítá. Dále ujistil, že veškeré schůze osadního výboru budou veřejné a bude na ně zvána veřejnost. Nebyly položeny žádné další dotazy. Hlasovalo se o usneseních:

Hlasování: PRO 8 PROTI 1 ZDRŽELI SE 4
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02