Usnesení č. 21/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu určeného ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí ve výši 58.323,52 Kč. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 13 (celkem 23)

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56