Usnesení č. 21/18/2022 Zastupitelstvo města schvaluje úpravu znění stanov Dobrovolného svazku obcí Svazková škola Pod Skalkou. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO PRO PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 13. Informace o spolupráci s Katedrou architektury ČVUT Místostarostka Dalešická představila možnost zapojit studenty Katedry architektury ČVUT za účelem zpracování projektu a vybudování nového stánku pro občerstvení na Skalce. Studentská spolupráce je bezplatná, materiál by hradilo město. Jedná se o semestrální práci, tj. realizace optimálně v letním semestru. Cílem je zlepšení prostředí areálu na Skalce, jelikož stávající stánek a jeho okolí je nevyhovující. Proběhla rozprava: Působnost stávající provozovatelky paní J.: smlouva na dobu určitou do konce února 2023, po ukončení ideálně návaznost na nového provozovatele. Může se ale stát, že na sebe dané činnosti navazovat nebudou a že bude období, kdy na Skalce žádné občerstvení v provozu nebude. Odhadované náklady na materiál: 400 až 500 tisíc Kč hradí město (zatím hrubý odhad bez zaměření). Tip z pléna: přizvat konkurenční fakultu, aby mezi sebou v návrzích soutěžily. Další dotazy nebyly. Hlasovalo se o návrhu usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 27.04.22 12:40:18