Usnesení č. 21/19/2022 Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se mění vyhláška č. 2/2009, o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy, a kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2009, o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 17. Obecně závazná vyhláška – zábavní pyrotechnika Předložený návrh obsahuje změnové ustanovení čl. 3 „Výjimky“ obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje hlučná zábavní pyrotechnika. Město uděluje prostřednictvím vyhlášky následující výjimku: zákaz používání zábavní pyrotechniky se nevztahuje na dny od 30. prosince 17:00 do 1. ledna 22:00 následujícího kalendářního roku. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52