Usnesení č. 21-69/2020 RM schvaluje Darovací smlouvu společnosti Družstvo EUROSIGNAL o poskytnutí daru formou cen pro vítěze pěvecké soutěže Brdský kos. RM pověřuje starostku města Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D. podpisem Darovací smlouvy. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41