Usnesení č. 21-72/2020 RM zrušuje Komisi pro náhradu škod schválenou usnesením RM č. 2-11/2019 a na místo ní RM města s účinností od 19. 10. 2020 zřizuje Škodní komisi města Mníšek pod Brdy, a to jako poradní orgán, který projednává záležitosti týkající se škod způsobených zaměstnanci města Mníšek pod Brdy (dále jen “města”) na majetku města a škod vzniklých i z jiných příčin v souvislosti s činností Městského úřadu Mníšek pod Brdy nebo Městské policie Mníšek pod Brdy, dále škod vzniklých zaměstnancům města v případech, kdy za vzniklou škodu odpovídá město, a v ostatních případech, pokud tak rozhodne rada města. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 72 z 19.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 26.10.20 11:04:44