Usnesení č. 21-79/2020 RM schvaluje členství paní Mgr. Anny Stachové, tajemnice Městského úřadu Mníšek pod Brdy ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., IČ 601 26 361, se sídlem Praha, za účelem odborného rozvoje tajemnice ve prospěch města, a souhlasí s úhradou pravidelného ročního členského příspěvku za členství v tomto sdružení z rozpočtu města. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 79 z 30.11.2020
Zveřejněno dne: 07.12.20 17:23:29