Usnesení č. 21-86/2021 RM schvaluje podání žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality MV ČR v celkové výši 350 000 Kč na projekt rozšíření městského kamerového dohlížecího systému na území Města Mníšek pod Brdy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 86_8.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:39:55