Usnesení č. 21-88/2021 RM bere na vědomí žádost o vyhledání lokality pro projekt zahradně-krajinářského komplexu Memoria! a konstatuje, že v katastru Mníšek pod Brdy se nenachází žádná vhodná plocha pro tento projekt. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 88_22.2.2021
Zveřejněno dne: 01.03.21 17:16:04