Usnesení č. 21-89/2021 RM schvaluje pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886, rozdělení zisku v celkové výši 69 012,13 Kč následovně: 50 000 Kč do rezervního fondu a 19 012,13 do fondu odměn. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55